Περιγραφή Έργου

Κοκκώδη Λιπάσματα
> Ειδικού τύπου > GOLDENFERT

GOLDENFERT 10.10.15 (10S)+2MgO+0,01B+0,01Zn

Σύνθετο πλήρες λίπασμα που καλύπτει τις ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία κατά τη βασική λίπανση των καλλιεργειών. Λόγω της υψηλής διαλυτότητας των συστατικών του, είναι κατάλληλο και για επιφανειακή λίπανση όπου αυτή χρειάζεται.

Oι τύποι των προιόντων είναι ενδεικτικοί και ενδέχεται να αλλάζουν κατά περιόδους. Οι διαθέσιμοι τύποι ανά περίοδο αναφέρονται αναλυτικά στον εκάστοτε τιμοκατάλογο.