Περιγραφή Έργου

Κοκκώδη Λιπάσματα
> SKW-Piesteritz > PIAZUR 46

PIAZUR 46

Σταθεροποιημένο Αζωτούχο λίπασμα αποκλειστικής παγκοσμίως παραγωγής και διάθεσης από τη γερμανική εταιρεία SKW-Piesteritz, με τον παρεμποδιστή ουρεάσης Ν-(2-nitrophenyl) Phosphoric Triamide (2-NPT), ενσωματωμένο σε κάθε κόκκο, με εξαιρετική σταθερότητα σε μακροχρόνια αποθήκευση του λιπάσματος στο οποίο έχει εφαρμοσθεί.

Η ιδιαίτερη χημική συμπεριφορά του παραπάνω παρεμποδιστή διάσπασης της ουρίας, μετά την επιφανειακή εφαρμογή της στο έδαφος και για 15 περίπου ημέρες, επιτυγχάνει το ίδιο αποτέλεσμα σε ποσότητα ακόμη και στο ήμισυ από ότι εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι παρεμποδιστές που κυκλοφορούν στην αγορά. Η ξεχωριστή δράση του σε πολύ μικρότερη δόση από ό,τι οι άλλοι, εκφράζει την ιδιαίτερη αποτελεσματικότητά του στον περιορισμό της εξάτμισης της αμμωνίας στην ατμόσφαιρα συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποφυγή απώλειας του αζώτου ιδίως μέχρι να ενσωματωθεί στο έδαφος από επερχόμενες βροχές ή ποτίσματα.

Oι τύποι των προιόντων είναι ενδεικτικοί και ενδέχεται να αλλάζουν κατά περιόδους. Οι διαθέσιμοι τύποι ανά περίοδο αναφέρονται αναλυτικά στον εκάστοτε τιμοκατάλογο.