Περιγραφή Έργου

Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα
> SQM > SPEEDFOL OLIVE SP

SPEEDFOL OLIVE SP

Σειρά εξειδικευμένων κρυσταλλικών σκευασμάτων για την καλλιέργεια της ελιάς (3 διαφορετικοί τύποι).

Μειώνει την ανθόρροια, συμβάλλει στην καλύτερη καρπόδεση, αυξάνει σημαντικά την περιεκτικότητα σε λάδι και το ποσοστό της σάρκας στον καρπό. Αυξάνει την παραγωγή και ιδιαίτερα την χρονιά της παρενιαυτοφορίας. Συνιστώνται διαφυλλικοί ψεκασμοί πριν την έναρξη της ανθοφορίας, μετά την καρπόδεση, καθώς και στο στάδιο ανάπτυξης των καρπών.

Διατίθεται στους παρακάτω τύπους:

  • Otono 14.5.28+2MgO
  • Primavera 25.10.17+1B+Te
  • K+B 12.0.42+2B+Te

Oι τύποι των προιόντων είναι ενδεικτικοί και ενδέχεται να αλλάζουν κατά περιόδους. Οι διαθέσιμοι τύποι ανά περίοδο αναφέρονται αναλυτικά στον εκάστοτε τιμοκατάλογο.