Σύνθετα πλήρη λιπάσματα

ALZABOR 20.6.16+0,3B
Περιέχει ALZON της γερμανικής εταιρείας SKW Piesteritz.

Σύνθετο λίπασμα με ιδανική αναλογία αζώτου – καλίου για την ελιά. Περιέχει επίσης φώσφορο, βόριο και θείο. Το άζωτο είναι σε διαφορετικές μορφές, γεγονός που εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του από την 1η ημέρα εφαρμογής του και για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά από αυτή.

PIAMAX ΕΛΑΙΑ 18.5.12+0,3B

Σύνθετο σταθεροποιημένο λίπασμα με αναστολείς νιτροποίησης της SKW Piesteritz. Περιέχει 18 μoνάδες αζώτου – όλες σταθεροποιημένες, φώσφορο, κάλιο, βόριο και θείο.

Αζωτούχα λιπάσματα

DIAMON 33.0.0(12S)+0,3B

Η μοναδική σταθεροποιημένη ουροθειική αμμωνία με παρεμποδιστή νιτροποίησης της SKW Piesteritz. Περιέχει επίσης 12% θείο και βόριο.

S-AS 20,6.0.0+0,2B

Σταθεροποιημένη κρυσταλλική θειική αμμωνία με αναστολείς νιτροποίησης της SKW Piesteritz. Εμπλουτισμένη και με βόριο.

Αζώτου & Φωσφόρου

AVAIL 32.11.0

Σταθεροποιημένο λίπασμα αζώτου – φωσφόρου με παρεμποδιστή νιτροποίησης της SKW Piesteritz και ενισχυτικούς παράγοντες, οι οποίοι διατηρούν τη διαλυτότητα και τη διαθεσιμότητα του φωσφόρου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επίσης πλούσιο σε θείο.

Καλίου & Μαγνησίου

TEOKALI Mag 0.0.25(SOP)+5MgO+16,5CaO+13S

Ιδανική αναλογία θειικού καλίου – θειικού μαγνησίου που σε συνδυασμό με ασβέστιο & θείο αποτελούν μία εξαιρετική επιλογή για την κάλυψη των αναγκών της καλλιέργειας της ελιάς σε αυτά τα στοιχεία. Στρογγυλός κόκκος, υψηλής διαλυτότητας – διαθεσιμότητας θρεπτικών στοιχείων.

Προτείνουμε επίσης για την καλλιέργεια της ελιάς τα ειδικά PIAMAX 15.15.15 (10S), ALZON 46, PIAZUR 46 ανάλογα με το πρόγραμμα λίπανσης και τις εδαφικές απαιτήσεις. Διαθέτουμε και όλα τα παραδοσιακά λιπάσματα.

Διαφυλλικά σκευάσματα

SPEEDFOLL OLIVE SP / προϊόν SQM
Σειρά εξειδικευμένων κρυσταλλικών σκευασμάτων για την καλλιέργεια της ελιάς (3 διαφορετικοί τύποι).

Μειώνει την ανθόρροια, συμβάλλει στην καλύτερη καρπόδεση, αυξάνει σημαντικά την περιεκτικότητα σε λάδι και το ποσοστό της σάρκας στον καρπό. Αυξάνει την παραγωγή και ιδιαίτερα την χρονιά της παρενιαυτοφορίας. Συνιστώνται διαφυλλικοί ψεκασμοί πριν την έναρξη της ανθοφορίας, μετά την καρπόδεση, καθώς και στο στάδιο ανάπτυξης των καρπών.

ΜΟLIBORO / προϊόν KIMITEC
16,8% P2O5, 16% K2O, 8,35% B, 11% Mo

Μοναδικός συνδυασμός φωσφορικού καλίου & υψηλής περιεκτικότητας μολυβδαινίου και βορίου. Βελτιώνει σημαντικά την ποσότητα και την ποιότητα της γύρης. Μειώνει την ανθόρροια και οδηγεί σε πλούσια καρπόδεση – καρποφορία.

RHINO / προϊόν KIMITEC
Κυστείνη 5%, ειδικά ελεύθερα αμινοξέα.

Διευκολύνει τη διαίρεση των κυττάρων και ευνοεί τον σχηματισμό ανθικών καταβολών. Βελτιώνει την ποσότητα και την ποιότητα της ανθοφορίας, αυξάνει σημαντικά την καρπόδεση, καθώς και το τελικό μέγεθος και βάρος του ελαιοκάρπου. Ενδείκνυται για διαφυλλικούς ψεκασμούς στην ελιά πριν την έναρξη της ανθοφορίας. Συνδυάζεται ιδανικά με το MOLIBORO.

Συστήνουμε και τα υγρά λιπάσματα Αlzon 16.0.12+8S και SECOFIT 0.0.25+17S για αύξηση της απόδοσης σε λάδι, ομοιόμορφη ωρίμανση του ελαιοκάρπου και ενίσχυση της αντοχής των δέντρων σε συνθήκες παγετού.