Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στο 19ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Βόλου, θέση Τσαμαδί Μαγούλα, στη Στυλίδα. Απέχουν 4 χλμ. από το λιμάνι της Στυλίδας.

Διαθέτουν:

 • Οικόπεδο συνολικής έκτασης 50.000 m².

 • Στεγασμένες αποθήκες χύμα λιπασμάτων, συνολικής χωρητικότητας 12.000 MT.

 • Στεγασμένες αποθήκες συσκευασμένων λιπασμάτων, εκτάσεως 3.200 m² με προοπτική επέκτασης στα 4.200 m².

 • Υπαίθριο χώρο αποθήκευσης συσκευασμένων λιπασμάτων, χωρητικότητας 40.000 MT.

 • Τμήμα παραγωγής λιπασμάτων με απλή ανάμειξη και ψεκασμό (Blending), παραγωγικής ικανότητας 45 MT/h .

 • Τμήμα παραγωγής ψεκασμού και πρόσμιξης ιχνοστοιχείων (Coating), παραγωγικής ικανότητας 20 MT/h.

 • Τμήμα συσκευασίας λιπασμάτων με:

  > Ζυγιστική, ενσακιστική μηχανή Topas, του γερμανικού οίκου WindMöller και Hölscher, συσκευαστικής ικανότητας 1.600 σακιών/h.

  > Αυτόματη παλετοποιητική μηχανή, του γερμανικού οίκου Möllers, συσκευαστικής ικανότητας 1.450 σακιών/h.

  > Αυτόματη μηχανή κάλυψης παλέτας με πλαστικό, του γερμανικού οίκου Möllers (Stretch hood), παραγωγικής ικανότητας 35 παλετών/h.

 • Τμήμα παραγωγής και συσκευασίας υγρών λιπασμάτων και ποιοτικού ελέγχου προϊόντων.