Η TEOFERT Α.Ε. είναι η ελληνική εταιρεία του Οµίλου επιχειρήσεων της οικογένειας Θεοφανόπουλου, ο οποίος δραστηριοποιείται στο διεθνή χώρο των πρώτων υλών και λιπασµάτων από τη δεκαετία του 1960.

Η TEOFERT στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων και ταυτόχρονα στη μεγιστοποίηση των καλλιεργητικών αποδόσεων, προσφέροντας πρωτοποριακές και καινοτόμες λύσεις στους έλληνες αγρότες. Η πολυετής εμπειρία μας στον τομέα της λίπανσης και θρέψης των φυτών και οι αποκλειστικές μας συνεργασίες µε εξειδικευμένους οίκους του εξωτερικού αποσκοπούν στην ανταγωνιστικότητα των ελλήνων αγροτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας.

Στη νέα, πλήρως εξελιγμένη µονάδα παραγωγής της ΤΕΟFERT στη Στυλίδα Φθιώτιδας παράγονται εξειδικευμένα προϊόντα θρέψης όπως σύνθετα κοκκώδη, υγρά και εµπλουτισµένα λιπάσµατα, καθώς και προϊόντα µίξης αλλά και ψεκασµού, εφαρμόζοντας τις πλέον προηγμένες τεχνολογίες της αµερικανικής εταιρείας VERDESIAN και τη τεχνογνωσία της γερμανικής εταιρείας SKW. Έχοντας θέσει τις ανάγκες των πελατών μας και την καινοτομία στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας συνεχίζουμε την προσπάθεια μας εξελίσσοντας συνεχώς τα προϊόντα μας.

Η πίστη μας στην καινοτομία γίνεται πράξη προσφέροντας εξειδικευμένα προϊόντα σταθεροποίησης αζώτου και φωσφόρου µε έναν και µόνο στόχο: να προμηθεύουμε την ελληνική αγορά με ολοκληρωμένες λύσεις θρέψης βασιζόμενες σε καινοτόμα αξιόπιστα και χαμηλού κόστους προϊόντα θρέψης, προσανατολισµένα στην επίλυση των προβλημάτων της ελληνικής γεωργίας και σεβόμενοι το περιβάλλον και τον καταναλωτή.

Συγκεκριμένα, η ΤEOFERT είναι η πρώτη εταιρεία που καθιέρωσε το DAP ως προϊόν και όχι ως πρώτη ύλη. Επίσης, είναι η πρώτη που προμήθευσε την ελληνική αγορά με παρεμποδιστή νιτροποίησης και ουρεάσης μέσα στον κόκκο.

Ως υπεύθυνη εταιρεία η ΤΕΟFERT εφαρμόζει σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της, τις βέλτιστες πρακτικές και τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, συμμορφούμενη πλήρως στη νομοθεσία και τους κανονισμούς, και αναπτύσσοντας τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με δεοντολογικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο.

Όραμα

Όραμά μας είναι να είμαστε ο προτιμητέος συνεργάτης των πελατών μας, προσφέροντας καινοτόμες και ποιοτικές λύσεις που καλύπτουν όλες τους τις ανάγκες με γνώμονα την ανάδειξη των ελληνικών γεωργικών προϊόντων και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής γης.

Φιλοσοφία

Φιλοσοφία μας για την επίτευξη του οράματός μας είναι:

 • Να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να διαφοροποιηθούν, να καινοτομήσουν και να πετύχουν
 • Να επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη και την καινοτομία των προϊόντων μας
 • Να ενδυναμώνουμε την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες των εργαζομένων μας
 • Να λειτουργούμε με προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών μας
 • Να δραστηριοποιούμαστε με σεβασμό στο περιβάλλον

Στόχοι

Οι στόχοι μας είναι:

 • Να παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών προϊόντων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους πελάτες μας καλύπτοντας όλες τις ανάγκες τους
 • Να επιτυγχάνουμε επιχειρηματική πρόοδο
 • Να δημιουργούμε ένα ελκυστικό περιβάλλον εργασίας για τους ανθρώπους μας
 • Να συνεισφέρουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών

Οι άνθρωποι της ΤEOFERT ήταν και θα είναι πάντοτε ζωτικής σημασίας πλεονέκτημα για την εταιρεία. Κι αυτό γιατί η τεχνογνωσία, η εξειδίκευση, η συνεχής εξέλιξη, το ταλέντο, η αφοσίωση και ενεργητικότητά τους έχουν καίρια σημασία για τη δημιουργία της μεγάλης ποικιλίας των εξαιρετικών προϊόντων μας, προσανατολισμένων στην κάλυψη των εκάστοτε αναγκών της αγροτικής παραγωγής, με σεβασμό στον έλληνα αγρότη και τη φύση.

Οι αξίες των ανθρώπων μας, όπως είναι η ομαδικότητα, η εμπιστοσύνη, η αφοσίωση, ο σεβασμός και η συνεισφορά, βασικές επίσης αρχές και των ανθρώπων που ίδρυσαν την εταιρεία, δημιούργησαν ένα εργασιακό περιβάλλον που σέβεται και ανταμείβει όλους όσους εργάζονται σε αυτό.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί για την TEOFERT στρατηγική επιλογή στην ανάπτυξή της. Οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες αναπτύσσονται με δεοντολογικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, με την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις και αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η Κοινωνική μας Υπευθυνότητα περιλαμβάνει τους άξονες

 • Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Υγεία & Ασφάλεια
 • Περιβάλλον
 • Κοινωνία
 • Πελάτες / Προμηθευτές
 • Εταιρική Διακυβέρνηση

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η TEOFERT παρέχει σε όλους τους εργαζομένους της ίσες ευκαιρίες για εξέλιξη, ανεξαρτήτως φύλου, πεποιθήσεων, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής. Ενθαρρύνει την ανοιχτή επικοινωνία, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα, δίνει έμφαση στη συνεργασία και προσφέρει ένα ασφαλές και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

Υγεία & Ασφάλεια

Η υγεία και ασφάλεια όλων των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτα θέματα για την TEOFERT. Η εταιρεία χρησιμοποιεί κάθε μέσο για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων, παροτρύνει σαν τρόπο σκέψης την ασφαλή συμπεριφορά των εργαζομένων σε όλες τους τις δραστηριότητες και απαιτεί από αυτούς την υιοθέτηση των πρακτικών ασφαλούς εργασίας, ώστε το εργασιακό περιβάλλον να είναι ελεύθερο από δυσάρεστα συμβάντα, τραυματισμούς και ατυχήματα.

Περιβάλλον

Η TEOFERT έχει ως επίκεντρο τον Πελάτη που είναι ο έλληνας αγρότης και συνεισφέρει με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στην ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του εδάφους και των καλλιεργιών και, κατ’ επέκταση, στη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, στην παραγωγική της διαδικασία εφαρμόζει μεθόδους παρακολούθησης, ελέγχου και μέτρησης των επιπτώσεων από τη λειτουργία της και φροντίζει για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Έτσι, οι εκπομπές στο έδαφος και στο νερό είναι σχεδόν ανύπαρκτες και αυτές στον αέρα βρίσκονται υπό συνεχή έλεγχο, ενώ εφαρμόζεται η ανακύκλωση όλων των άχρηστων υλικών. Τέλος, η ευαισθητοποίση των εργαζομένων της TEOFERT στα παραπάνω αποτελεί πρωταρχικό στόχο.

Κοινωνία

Η TEOFERT αντιλαμβάνεται ότι αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Επί ίσοις όροις, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τοπικούς εργαζομένους και προμηθευτές. Στηρίζει τις δράσεις της τοπικής κοινωνίας και αυτοδιοίκησης και ενισχύει ποικιλοτρόπως σχολεία, σωματεία κλπ.

Πελάτες / Προμηθευτές

Ο Πελάτης βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της TEOFERT, η οποία επιδεικνύει με τη συμπεριφορά της προς αυτόν πάντα υπευθυνότητα και σεβασμό. Η TEOFERT διεκπεραιώνει τις συναλλαγές μαζί του με απόλυτη σαφήνεια και διαφάνεια.
Στην επιλογή των προμηθευτών επικρατούν αξιοκρατικά κριτήρια και διαφάνεια στους όρους συνεργασίας. Η αξιολόγηση των προτάσεων / προσφορών γίνεται με βάση θεσπισμένα κριτήρια και διαδικασίες. Η TEOFERT συνεργάζεται με προμηθευτές που πληρούν τα κριτήρια της ποιότητας και της συνέπειας, ενώ προτιμούνται οι τοπικοί προμηθευτές. Υπάρχει συνεχής αξιολόγηση, ώστε η εταιρεία να συνεργάζεται πάντα με τους άριστους.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η TEOFERT υιοθετεί και εφαρμόζει όλες τις βέλτιστες πρακτικές και τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, συμμορφούμενη πλήρως στη νομοθεσία και τους κανονισμούς σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Κίμων Θεοφανόπουλος – εκτελεστικό μέλος
Αντιπρόεδρος: Χριστόφορος Κατσάμπας – εκτελεστικό μέλος
Σύμβουλος: Γεώργιος Θεοφανόπουλος – εκτελεστικό μέλος
Σύμβουλος: Σοφία Μήλα – μη εκτελεστικό μέλος
Σύμβουλος: Κωνσταντίνα Σαβράμη – μη εκτελεστικό μέλος

Διοίκηση

Διευθυντής Πωλήσεων: Κώστας Λάκης
Διευθυντής Εργοστασίου: Κώστας Κατσούρας
Υπεύθυνος Λογιστηρίου: Θεοδόσης Τσούρτης

Οργανόγραμμα

Κατεβάστε το Οργανόγραμμα της TEOFERT σε μορφή PDF εδώ.

γνωρίζουμε τη θρέψη