Για την επιτραπέζια τομάτα, η Teofert προτείνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θρέψης με ποικίλες εξειδικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της καλλιέργειας στα διαφορετικά στάδια αλλά και στις ανάγκες του παραγωγού και εξασφαλίζουν βέλτιστη ποιότητα και μέγιστη παραγωγή.