Περιγραφή Έργου

Κοκκώδη Λιπάσματα
> AVAIL

avail_46-0-0
avail_32-11-0
avail_29-9-6

AVAIL

Πρωτοπόρες τεχνολογίες παραγωγής προϊόντων, πολυμερών και συμπολυμερών δικαρβοξυλικών οξέων, της αμερικάνικης εταιρείας Verdesian.

Τα παραπάνω προϊόντα, εφαρμοζόμενα στην επιφάνεια των κόκκων λιπασμάτων, επιτυγχάνουν τη διατήρηση της διαθεσιμότητας των λιπαντικών στοιχείων για τα φυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή τους στο έδαφος. Η παρουσία των πολυμερών γύρω από τους κόκκους των λιπασμάτων δημιουργεί μικρο-περιβάλλον που παρεμποδίζει τη χημική δέσμευσή τους από ανταγωνιστικά στοιχεία του εδάφους, επιτρέποντας την ελεύθερη κίνηση ενισχύοντας τελικά την απορρόφηση τους από τις ρίζες των φυτών. Τα παραπάνω πολυμερή, λόγω της ξεχωριστής χημικής συμπεριφοράς τους, αποτελούν εξαιρετικά προϊόντα παρεμπόδισης συσσωμάτωσης των κόκκων, διαφόρων μορφών λιπασμάτων, όταν εφαρμοσθούν σε αυτά.

AVAIL

 • 46.0.0
 • 40.0.0 (5,76S)

AVAIL

 • 28.28.0
 • 32.11.0 (7,7S) με PIAMAX
 • 32.11.0 (7,7S)+0,5Zn με PIAMAX

AVAIL

 • 29.9.6 (6S)+0,5Zn
 • 28.8.8 (5,8S)+0,5Zn
 • 40.5.5
 • 36.7.7

AVAIL BASE

 • 5.25.15 (4S)

 

AVAIL SPECIAL

 • 8.14.20 (13,5S)+0,2Zn+0,1B

 

AVAIL VEGGIES

 • 12.14.18 (SOP)+2MgO+14S+Te

Oι τύποι των προιόντων είναι ενδεικτικοί και ενδέχεται να αλλάζουν κατά περιόδους. Οι διαθέσιμοι τύποι ανά περίοδο αναφέρονται αναλυτικά στον εκάστοτε τιμοκατάλογο.