Προτάσεις – Σιτηρά
> Ολοκληρωμένη σειρά λίπανσης για τα σιτηρά

1. PIAMAX σταθεροποιημένα λιπάσματα με παρεμποδιστές νιτροποίησης της SKW PIESTERITZ Γερμανίας, πλούσια σε θείο

PIAMAX SITOS 18.10.0 (16S)+0,01Cu+0,01Zn

με ιχνοστοιχεία Cu και Zn ομοιόμορφα ψεκασμένα στην επιφάνεια των κόκκων, για καλύτερη ανθοφορία, γέμισμα και αύξηση παραγωγής

PIAMAX 18.18.0 (9S)+0,01Cu+0,01Zn

με ιχνοστοιχεία Cu και Zn ομοιόμορφα ψεκασμένα στην επιφάνεια των κόκκων, για καλύτερη ανθοφορία, γέμισμα και αύξηση παραγωγής

PIAMAX 28.14.0 (10S)
PIAMAX 20.20.0 (14S)
PIAMAX 20.23.0 (12S) με επιπλέον παράγοντα AVAIL

2. ΑVAIL με πρωτοπόρα τεχνολογία πολυμερών και συμπολυμερών δικαρβοξυλικών οξέων, της αμερικανικής εταιρείας SFP VERDESIAN, για την αύξηση της διαθεσιμότητας του φωσφόρου και της αφομοίωσης του αζώτου

AVAIL 28.28.0
AVAIL 32.11.0 με PIAMAX

3. ειδικού τύπου λιπάσματα

FERTILMAX 20.20.0 (14S)
FERTILMAX 10.20.0 (7S)

PRIMODAP 18.46.0

Επίσης διαθέτουμε τα παραδοσιακά λιπάσματα FERTILMAX, επίσης χωρίς νιτρικά

FERTILMAX 16.20.0 (11S)
FERTILMAX 20.10.0 (19S)

Η ΤEOFERT ΑΕ μετά τα επιτυχημένα λιπάσματα για τα σιτηρά, AVAIL 28.28.0 και 32.11.0 αμερικανικής τεχνολογίας με μεγάλη διάρκεια διαθεσιμότητας του φώσφορου και του άζωτου και PIAMAX 20.20.0, 20.23.0 και 28.14.0 με παρεμποδιστές νιτροποίησης από την SKW PIESTERITZ Γερμανίας, εκτιμώντας τις ιδιαίτερες ανάγκες των σιτηρών στην Ελλάδα, πρωτοπορεί και πάλι με τα λιπάσματα PIAMAX SITOS 18.10.0 (16S) και PIAMAX 18.18.0 (9S), που εκτός από τις ενσωματωμένες τεχνολογίες περιέχουν στην επιφάνεια των κόκκων τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία για την εξασφάλιση της μέγιστης παραγωγής και της βέλτιστης ποιότητας.

Οι κατά τόπους συνεργαζόμενοι με την εταιρεία μας γεωπόνοι, διαθέτουν γνώση και εμπειρία ώστε να κατευθύνουν τον παραγωγό στην καταλληλότερη για την καλλιέργεια επιλογή λίπανσης.