Προτάσεις – Ρύζι
> Ολοκληρωμένη σειρά λίπανσης για το ρύζι

Η λίπανση στην καλλιέργεια του ρυζιού παρουσιάζει σημαντική ιδιαιτερότητα, αφού το έδαφος βρίσκεται σε κατάκλυση με νερό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες που διευκολύνουν την έκπλυση και απορροή των θρεπτικών στοιχείων και επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα τους. Τα θρεπτικά στοιχεία που παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο στην καλλιέργεια του ρυζιού είναι:

• Άζωτο

Βασικό στοιχείο για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων ρυζιού, συμβάλλει στη δημιουργία πλούσιου αδελφώματος, αυξάνει τον αριθμό των φοβών (ταξιανθίες), τον αριθμό των κόκκων ανά φόβη, καθώς και το βάρος των κόκκων.

• Φώσφορος

Συμβάλλει στη σωστή εγκατάσταση των φυτών στην έναρξη της καλλιέργειας και στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, ενώ στα επόμενα στάδια ενισχύει την άνθηση και την ωρίμανση.

• Κάλιο

Αυξάνει το αδέλφωμα και την παραγωγή ξηράς ουσίας βλαστού & ρίζας, καθορίζει το γέμισμα των κόκκων και αυξάνει το βάρος τους, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ανθεκτικότητα των φυτών σε παθογόνα.

• Θείο

Συμβάλλει στην σωστή αξιοποίηση του αζώτου από τα φυτά και αυξάνει το επίπεδο πρωτεΐνης σε αυτά. Σε περίπτωση έλλειψης Θείου από τα αρχικά κιόλας στάδια της καλλιέργειας παρατηρείται μείωση στον αριθμό των σχηματιζόμενων αδελφιών και στις τελικές αποδόσεις.

• Ψευδάργυρος

Απαραίτητο ιχνοστοιχείο από τα πρώτα κιόλας στάδια της καλλιέργειας. Τροφοπενία ψευδαργύρου μπορεί να μειώσει σημαντικά την ανάπτυξη των φυτών και να οδηγήσει σε χαμηλές αποδόσεις.

Εξειδικευμένες προτάσεις λίπανσης για την καλλιέργεια του ρυζιού

Βασική λίπανση

Σειρά Οrizon

Οrizon
30.6.10+0.5Zn

Πυκνό λίπασμα ΝPK με υψηλή περιεκτικότητα Αζώτου, Καλίου, και Θείου. Εμπλουτισμένο με Ψευδάργυρο, απαραίτητο για τα ελληνικά εδάφη και την καλλιέργεια του ρυζιού, σε πλήρως αφομοιώσιμη μορφή για τα φυτά.

Σειρά Αvail

Avail Horizon
29.9.6+0.1Zn

Πυκνό λίπασμα ΝPK, τεχνολογίας Avail για μέγιστη απορρόφηση Αζώτου από τα φυτά καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας. Εμπλουτισμένο με Ψευδάργυρο σε πλήρως αφομοιώσιμη μορφή για τα φυτά, τεχνολογίας electron.

Σειρά Rizofert

Rizofert Plus
30.8.10+0.5Zn

Λίπασμα ΝPK τεχνολογίας Αvail για μέγιστη απορρόφηση Αζώτου από τα φυτά καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας και επιπλέον Κάλιο. Πλούσιο σε Θείο.

Rizofert
32.5.5+2MgO+0.5Zn

Λίπασμα NPK εμπλουτισμένο με Μαγνήσιο και Ψευδάργυρο.

Rizofert
28.8.12+Zn

Πυκνός τύπος NPΚ υψηλής περιεκτικότητας Αζώτου και Καλίου. Εμπλουτισμένο με Ψευδάργυρο και Θείο.

Rizofert
34.5.5

Πυκνός τύπος ΝPK με υψηλή περιεκτικότητα Αζώτου.

Rizofert
34.8.8

Πυκνός τύπος ΝPK με υψηλή περιεκτικότητα Αζώτου.

Eπιφανειακή λίπανση

Σειρά Οrizon

Οrizon30
30.0.0+15S+TE (electron)

Ιδανικό λίπασμα Αζώτου για την καλλιέργεια του ρυζιού, εμπλουτισμένο με υψηλή περιεκτικότητα Θείου (15S) και απαραίτητα ιχνοστοιχεία τεχνολογίας electron.

Σειρά Rizamon

Rizamon
40.0.0+S

Λίπασμα αμμωνιακού και καρβαμιδικού Αζώτου, πλούσιο σε Θείο. Ενδείκνυται για αλκαλικά εδάφη.

Rizamon
32.0.5+10S+TE (electron)

Πυκνό λίπασμα Αζώτου – Καλίου, εμπλουτισμένο με υψηλή περιεκτικότητα Θείου και ιχνοστοιχεία τεχνολογίας electron που συμβάλουν στην καλύτερη εγκατάσταση των φυτών.

Σειρά Αvail

Avail 46

Εξειδικευμένο λίπασμα ουρίας, τεχνολογίας Αvail που συμβάλλει στην μέγιστη απορρόφηση του Αζώτου από τα φυτά και στην ομαλή τροφοδοσία του καθ’ όλη την καλλιέργεια.

Avail 40

Εξειδικευμένο λίπασμα αμμωνιακού και καρβαμιδικού Αζώτου, τεχνολογίας Avail που συμβάλλει στην μέγιστη απορρόφηση του Αζώτου από τα φυτά. Εμπλουτισμένο με Θείο. Kατάλληλο για αλκαλικά εδάφη.

ALZON neo-N

46.0.0

Εξειδικευμένο λίπασμα Αζώτου με παρεμποδιστή νιτροποίησης & παρεμποδιστή ουρεάσης μέσα στον ίδιο κόκκο. Μηδαμινές απώλειες εξαέρωσης αλλά και έκπλυσης. Παγκόσμια καινοτομία της SKW-Piesteritz.

PIAMON

33.0.0+12S

Ιδανικός συνδυασμός Αζώτου και Θείου για αποτελεσματική θρέψη των φυτών. Bελτιώνει σημαντικά την παραγωγή, καθώς και την ποιότητα του ρυζιού. Προϊόν της SKW-Piesteritz.

DIAMON

33.0.0+12S+Fe+Zn

Εξειδικευμένο λίπασμα Αζώτου, πλούσιο σε Θείο, κατάλληλο για αλκαλικά εδάφη. Περιέχει απαραίτητα ιχνοστοιχεία σε άμεσα απορροφήσιμη μορφή για τα φυτά τεχνολογίας electron.