Όταν πριν από μερικά χρόνια γινόταν η συζήτηση για τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας στον χώρο των λιπασμάτων, η σκέψη, στο μυαλό των εμπλεκομένων στη συζήτηση, ήταν η νέα εταιρεία να είναι πραγματικά νέα.

Αλλά τι θα μπορούσε να ήταν νέο στην αγορά κοκκωδών λιπασμάτων πριν από 15 περίπου χρόνια, όταν η κατανάλωση ήταν υπερδιπλάσια της σημερινής; Όταν ακόμα λειτουργούσαν 4 εργοστάσια παραγωγής (ενώ τώρα έχει μείνει μόνο 1); Όταν οι επιδοτήσεις έπαιζαν τον ρόλο του εισοδήματος; Όταν οι τιμές καθορίζονταν από τη ΣΥΝΕΛ και η διανομή γινόταν ακόμη στο μεγαλύτερο ποσοστό μέσω των συνεταιρισμών;

Πόσο μεγάλο ρίσκο και τι πιθανότητες επιτυχίας θα είχε μία προσπάθεια ουσιαστικής διαχείρισης των θρεπτικών στοιχείων, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, παίρνοντας υπόψιν τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας, το μικροκλίμα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καλλιεργειών και των παγιωμένων καλλιεργητικών πρακτικών;

Είναι αλήθεια ότι το εγχείρημα φάνταζε πρόωρο. Όμως η ανάγνωση και μόνο του γνωστού επιθέματος του Σενέκα έδωσε την ώθηση για τη θετική απόφαση που όλοι ήθελαν να πάρουν.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η νεοσύστατη εταιρεία έφερε το πρώτο πραγματικά σπουδαίο και καινοτόμο προϊόν λύνοντας τα προβλήματα που προκύπτουν από τη νιτροποίηση του αζώτου, το ALZON – κοκκώδες λίπασμα, 46% άζωτο, πλήρως υδατοδιαλυτό και πλήρως παρεμποδισμένο.

Η επιτυχία ισχυροποίησε το όραμα της εταιρείας, που δεν είναι άλλο από την ανάδειξη των πραγματικών προβλημάτων στον τομέα της θρέψης στην Ελλάδα και την πραγματική επίλυσή τους, με βάση τη γνώση, τη διεθνή εμπειρία και τη χρήση νέων καινοτόμων προϊόντων που στηρίζεται σε πολυετή και αναγνωρισμένη έρευνα.

Σήμερα, είναι κοινά αποδεκτό ότι οι συνθήκες στη γεωργία, όπως και συνολικά στη χώρα αλλά και σε όλη την Ευρώπη, έχουν ριζικά μεταμορφωθεί. Πλέον, η ειδίκευση, η γνώση και η εμπειρία της TEOFERT είναι πραγματική δύναμη για τους Έλληνες αγρότες. Η εταιρεία εξασφάλισε τη συνεργασία με σπουδαίες εταιρείες από διάφορες χώρες (ενδεικτικά: SKWPIESTERITZ – Γερμανίας, VERDESIAN – ΗΠΑ, KIMITEC – Ισπανίας) και με προϊόντα που αναφέρονται σε όλο το φάσμα της θρέψης.

Με τη στήριξη και την καθοδήγηση της SKW, η TEOFERT δημιούργησε μία νέα μονάδα παραγωγής σταθεροποιημένων, καθώς και άλλων υγρών λιπασμάτων. Επίσης, επέκτεινε τις εγκαταστάσεις της και, από φέτος, έχει ήδη ξεκινήσει την παραγωγή νέων τύπων κοκκωδών λιπασμάτων προηγμένης τεχνολογίας, προσανατολισμένων στην επίλυση των προβλημάτων της ελληνικής γεωργίας.

Η TEOFERT θα συνεχίσει να τολμάει, θα συνεχίσει να διερευνά για κορυφαίες συνεργασίες και να προσφέρει τις καλύτερες και πιο πρωτοποριακές λύσεις για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες των Ελλήνων αγροτών. Είναι επιταγή της εποχής, είναι ζητούμενο του αγροτικού κόσμου αλλά πάνω απ’ όλα είναι βούληση και όραμα των ανθρώπων της.

Γιώργος Πάκος
Γενικός Διευθυντής TEOFERT