Αν δεν τολμάμε… δεν είναι επειδή τα πράγματα είναι δύσκολα

Όταν πριν από μερικά χρόνια γινόταν η συζήτηση για τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας στον χώρο των λιπασμάτων, η σκέψη, στο μυαλό των εμπλεκομένων στη συζήτηση, ήταν η νέα εταιρεία να είναι πραγματικά νέα. Αλλά τι θα μπορούσε να ήταν νέο στην αγορά κοκκωδών λιπασμάτων πριν από 15 περίπου χρόνια, όταν η κατανάλωση ήταν [...]